Sculptures

Winnie Teschmacher

Ook al ligt aan haar werk duidelijk een spirituele inspiratie ten grondslag, Teschmacher spiritualiseert niet de vorm. Zij wil niets verheffen - van het aardse naar een hoger plan tillen. Integendeel, zij wil het zuiver geestelijke, de spirituele essentie van het leven, naar de aarde en de materie brengen. Het middel daartoe is concentratie op de kern, de innerlijke kern als bron van licht, en vanuit deze kern vormend inwerken op de omgeving.

Uit tekst: het transparante midden" geschreven door Vincent Botella
Voor de volledige tekst kijkt u onder publicaties

TeschmacherTeschmacherTeschmacher